Wanneer moet een veiligheidsnet worden gebruikt?

23 augustus 2021
TipsCadeaus voor binnen

Veiligheidsnetten zijn een optie die kunnen worden gebruikt als onderdeel van een valbeveiligingsplan. Werkplekken waar het risico op vallen bestaat, moeten een valbeveiligingsplan hebben. Dit veiligheidsplan moet het beleid en de procedures worden uiteengezet. Procedures voor het monteren, onderhouden, inspecteren, gebruiken en ontmantelen van apparatuur zoals ladders, steigers of platforms die worden gebruikt voor het werken op hoogte, evenals alle valbeveiligingsapparatuur.

Collectieve of individuele valbeveiliging?

Veiligheidsnetten worden geclassificeerd als een collectief valbeveiligingssysteem dat kan worden geïnstalleerd als een barrière om een val te voorkomen. Of onder het werk om een vallende werknemer op te vangen. Veiligheidsnetten zijn ontworpen om de valafstand te verkleinen, de energie van een val te absorberen en de kans op of de ernst van een verwonding te verminderen.

Veiligheidsnetten kunnen echter niet voorkomen dat de werknemer valt. Het installeren van een vaste barrière, zoals relingen, afdekkingen van openingen of muren, verdient altijd de voorkeur om te voorkomen dat een werknemer valt. Veiligheidsnetten worden meestal gebruikt wanneer het onmogelijk of onpraktisch is om vaste barrières te installeren of een verankerings- en vanglijnsysteem (valbeveiligingssysteem) te gebruiken.

Er zijn werkplekken op hoger gelegen locaties waarbij permanente of tijdelijke collectieve valbeveiliging aanbrengen niet haalbaar is. Hiervoor zijn andere oplossingen te bedenken zoals individuele valbeveiliging. Denk hierbij aan een kabelsysteem met ankerpunten en het gebruik van persoonlijke beveiligingsmiddelen.

Wat vereist de wet?

Wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk vereist over het algemeen dat actie wordt ondernomen wanneer een werknemer het risico loopt ongeveer 2,5 meter te vallen. Niet zozeer is het verplicht om valbeveiliging aan te brengen, maar een werknemer moet wél veilig kunnen werken. Ook op grote hoogte. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Een gebouweigenaar is bij onverhoopte incidenten aansprakelijk als hij niet zorgt voor een veilige (werk)omgeving. De precieze vereisten kunnen echter variëren. De meeste jurisdicties vereisen het gebruik van specifieke valbeveiligingsmaatregelen vóór, of naast, persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

Werken op een hoogte lager dan 2,5 meter?

Bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte is valbeveiliging verplicht. Maar wanneer er sprake is van risicoverhogende omstandigheden bij werkzaamheden lager dan 2,5 meter, dan dient ook dan valbeveiliging te worden aangebracht. Denk hierbij aan werken boven water, wegen of machines, of bij uitsparingen in vloeren. Of bij het werken met risicovolle gereedschappen zoals messen of machines.

Kijk hier voor meer inspiratie.