Een brand is de grootste nachtmerrie van elke woningeigenaar

6 augustus 2020
TipsCadeaus voor binnen

Een van de zaken waar we niet graag bij stil staan, maar wat soms wel goed is om te doen, is de risico’s van een brand. Een brand in huis is de grootste nachtmerrie van elke huiseigenaar. Gelukkig zijn er verschillende stappen en maatregelen te nemen die het risico op een brand kunnen verkleinen. Er liggen helaas verschillende gevaren op de loer, die mogelijk de oorzaak kunnen vormen van een beginnende brand. Dus is het altijd goed om je huis te laten keuren door een onafhankelijk brandveiligheidsbedrijf of de brandweer. Die je hierover kan inlichten en kan helpen bij het zo klein mogelijk houden van het risico op een brand.

Brandpreventie is een van de belangrijkste onderdelen van brandveilig wonen

Wanneer we het hebben over brandveilig wonen en over brandveiligheid in het algemeen dan kunnen we onderscheid maken tussen een aantal verschillende componenten, namelijk: brandpreventie, brandbestrijding en brandescalatie. Op het gebied van brandpreventie kan vaak de grootste winst geboekt worden. Dit is bij brandveilig wonen ook vaak het belangrijkste onderdeel. Brandpreventie richt zich op het in acht nemen van alle mogelijke maatregelen. Om enige risico’s die er zijn zo goed als mogelijk of volledig uit te schakelen. Hiermee kan het ontstaan van een brand worden voorkomen. Een veel gebruikt hulpmiddel hierbij is het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is een document waaraan alle pandeigenaren aan moeten voldoen op basis van de verschillende kenmerken op het gebied van omvang en gebruik van het pand. Brandveiligheid speelt hierin een belangrijke rol.

Maak gebruik van professioneel advies omtrent brandveilig wonen

De keuken is vaak een van de grootste risicoruimtes binnen een huis en hoe goed je ook probeert een brand uit te sluiten, een ongeluk zit altijd in een klein hoekje. Het is dan ook zaak om zoveel mogelijk maatregelen te nemen die je in staat stellen, om wanneer het onverhoopt toch nog misgaat, je de brand direct in de kiem kan smoren. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan blusapparatuur zoals een schuim- of poederblusser, een blusdeken of een brandslang. Maar ook een brandwerende deur is een goed idee. Vergeet ook niet een onderhoudscontract brandblusser af te sluiten.

Wanneer er een brand uitbreekt is het ook belangrijk dat iedereen in de woning zo snel mogelijk gewaarschuwd wordt en ook de hulpdiensten direct ingeschakeld worden. In deze gevallen zijn rookmelders en brandalarmen vaak de beste oplossing. Verschillende bedrijven kunnen je helpen met hulp op maat en een professioneel advies om jouw woonsituatie zo veilig mogelijk te maken voor jou en je familie.