Grondig onderzoek door middel van keuring is noodzakelijk voor bijvoorbeeld portaalkranen en zwenkkranen

Indien je een werkgever of zelfstandig ondernemer bent die hijs- of hefwerktuigen ter beschikking stelt voor gebruik op het werk, of als je controle hebt over het gebruik van hijs- of hefwerktuigen, moet je ervoor zorgen dat al het hijs- of hefgereedschap veilig is.

Bouw helmen

Wat is een grondig onderzoek?

Een grondige keuring is een systematisch en gedetailleerd onderzoek van de hijs- of hefuitrusting door een bevoegd persoon om eventuele gebreken op te sporen die gevaarlijk zijn of kunnen
gevaarlijk zijn of gevaarlijk kunnen worden. De bevoegde persoon bepaalt de omvang van het grondige onderzoek en hij of zij kan daarbij gebruik maken van een aantal bronnen, zoals richtlijnen van de industrie.

Wie is een bevoegd persoon?

Een bevoegd persoon:

 • moet voldoende passende praktische en theoretische kennis en ervaring hebben met de hijs- of hefuitrusting, zodat hij of zij gebreken kan detecteren en kan beoordelen hoe belangrijk deze zijn in verband met de veiligheid en het verdere gebruik van de uitrusting;
 • mag niet dezelfde persoon zijn die het routineonderhoud uitvoert, aangezien hij verantwoordelijk zou zijn voor de beoordeling van het eigen werk;
 • moet voldoende onafhankelijk en onpartijdig zijn om objectieve beslissingen te kunnen nemen;
 • kan in dienst zijn van een afzonderlijke onderneming, of door een werkgever worden geselecteerd uit leden van hun eigen personeel.

Hoe vaak moeten hijs- en hefgereedschappen en toebehoren grondig worden onderzocht?

Je moet hefwerktuigen grondig laten onderzoeken:

 • voor het eerste gebruik. Tenzij het materieel een EG-verklaring van minder dan een jaar oud heeft en niet ter plaatse werd gemonteerd. Indien het ter plaatse werd gemonteerd, moet het door een bevoegd persoon worden onderzocht om vast te stellen of de montage correct en veilig was, b.v. een platformlift die in een gebouw is geïnstalleerd;
 • na de montage en vóór het gebruik op elke plaats voor apparatuur die assemblage of installatie vóór gebruik vereist is. Bijvoorbeeld portaalkranen, wandzwenkkranen, zwenkkranen;
 • regelmatig in bedrijf indien de apparatuur is blootgesteld aan omstandigheden die een verslechtering veroorzaken die tot gevaarlijke situaties kan leiden. Indien dit van toepassing is op jou kun je een grondig onderzoek laten uitvoeren:
  – met regelmatige tussenpozen. Hetzij ten minste om de 6 maanden, hetzij om de 12 maanden. Afhankelijk van of de hijs- of hefwerktuigen al dan niet bestemd zijn voor het heffen van personen); of
  – volgens een door een bevoegd persoon opgesteld onderzoeksschema.

Meer tips? Kijk hier.