Is jouw woning goed beveiligd tegen brand?

Een goede brandpreventie in je woning of bedrijf is van cruciaal belang. Jaarlijks doen zich in Nederland duizenden woningbranden en bedrijfsbranden voor. Hierbij vallen gemiddeld tussen de 20 en 40 dodelijke slachtoffers, terwijl honderden mensen ernstige of minder ernstige verwondingen oplopen. Reden genoeg om je woning (of bedrijf) goed te beveiligen tegen brand door middel van brandpreventie. Waar moet je rekening mee houden als je je woning brandveiliger wilt maken? Of: welke maatregelen kun je nemen om je huis veiliger te maken?

Kies voor rookmelders op relevante plekken in je woning

Een rookmelder gebruiken is een cruciale maatregel om je huis veiliger te maken. Door een rookmelder op elke verdieping te installeren, zorg je ervoor dat je bij een onverhoopte brand enkele minuten extra hebt om uit je huis te ontsnappen. Rookmelders moeten hoog aan de muur of op het plafond geplaatst worden om optimaal te kunnen werken. Belangrijk bij het gebruik van rookmelders is om de handleiding en voorschriften goed te lezen en in acht te nemen. Maak gebruik van een kwalitatief goede batterij, ontstof de melder wanneer dat aangeraden wordt en test de rookmelders die je gebruikt minstens eens in de twee maanden. Ten slotte: vervang je rookmelders minimaal na 10 jaar. Na een lange gebruiksperiode kan het namelijk zijn dat de melder niet meer goed werkt.

Zorg een paar brandblussers

Naast apparaten die waarschuwen voor rookontwikkeling en/of een te hoog gehalte aan koolstofmonoxide in de lucht, kun je je woning brandveiliger maken door op elke verdieping te zorgen voor een brandblusser. Het grote voordeel van brandblusapparaten is dat deze van groot belang zijn om een (beginnende) brand te doven. Met een brandblusser kun je vaak, te midden van de vlammen, nog wegkomen of een kleine brand volledig blussen. Brandblussers hebben al menig mensenleven gered en de brandschade weten te beperken tot een minimum. Zorg ervoor dat je bij het plaatsen van een brandblusapparaten kiest voor een relevante plek, op grijphoogte, bijvoorbeeld in de gang, hal of in je slaapkamer.

Voorkomen is beter dan blussen: enkele nuttige brandpreventie tips

Branden voorkomen door je gedrag kritisch onder de loep te nemen en eventueel maatregelen te nemen, is natuurlijk het beste dat je kunt doen om een woning- of bedrijfsbrand te voorkomen. Kook je op gas, loop dan tijdens het koken nooit de keuken uit, maar blijf in de buurt van het gasstel. Slim is ook om, als je een oude stoppenkast in je huis hebt, deze te moderniseren. Regelmatig ontstaan er namelijk branden door kortsluiting in de stoppenkast. Wees verder voorzichtig met het gebruik van kaarsen in huis. Als je de kamer of je huis verlaat, blaas dan altijd brandende kaarsen uit. Zeker als je zoon of dochter in de kamer is, is het zaak om hierop te letten. Ben je een roker, leer jezelf dan aan om niet in huis te roken, maar alleen buiten. Druk sigaretten altijd volledig uit. Slaag je er niet in om te stoppen met binnen roken, let dan extra op het uitdrukken van je peuken. Rook nooit in bed! Menige dodelijke woningbrand is ontstaan door mensen die in bed rookten en in slaap vielen.