Zo maak je veilig gebruik van een rolsteiger

29 december 2021
AlgemeenCadeaus voor binnen

Een rolsteiger is een nuttig hulpmiddel voor klussen aan de buitenkant van je woning. Echter is het gebruik van dit hulpmiddel niet zonder gevaren. Omgevallen, omgewaaide of gekantelde rolsteigers: dergelijke ongevallen komen regelmatig voor, met ernstige consequenties van dien. Het is dan ook van groot belang om je bewust te zijn van de risico’s van het werken met een rolsteiger en te weten hoe je er op een veilige manier gebruik van kunt maken.

Oorzaken van ongevallen met rolsteigers

Veruit de meeste ongevallen zijn een gevolg van het verkeerd opbouwen en gebruik van de rolsteiger. Tevens ontstaan ongevallen door een omgevallen, omgewaaide of gekantelde rolsteiger. De consequenties van dergelijke ongevallen kunnen verstrekkend zijn, zowel voor jezelf als voor omstanders.

Oorzaken op een rij:

 • De rolsteiger wordt met te weinig onderdelen opgebouwd.
 • Vaak wordt vergeten om voldoende heup- en knieleuningen rond de vloeren aan te brengen. Of worden de leuningen wel geplaatst, maar zitten ze te laag waardoor je van de steiger kan vallen.
 • Ook worden er niet altijd voldoende diagonalen geplaatst, waardoor de rolsteiger gaat wiebelen en je niet lekker stabiel op de steiger kan staan.
 • En worden niet alle stabilisatoren gemonteerd of dat ze niet ver genoeg zijn uitgezet, waardoor de rolsteiger kan omvallen.
 • De rolsteiger wordt omgetrokken, omdat er via de buitenkant wordt geklommen.
 • De afstand tussen de rolsteiger en de gevel is te groot
 • De rolsteiger is onjuist opgebouwd, verankerd of gestabiliseerd
 • De onderdelen van de rolsteiger zijn versleten, beschadigd of vervuild
 • De rolsteiger staat op een ongelijke, gladde of vervuilde ondergrond
 • De rolsteiger wordt gebruikt bij ongeschikte al dan niet gevaarlijke weersomstandigheden

Maatregelen om ongevallen te voorkomen

In het kader van veiligheid is het van belang om zowel voor als tijdens het gebruik van een rolsteiger geschikte maatregelen te treffen om het valrisico zo veel mogelijk te beperken. Als een rolsteiger op de juiste manier wordt gebruikt en is opgebouwd en de veiligheidsvoorschriften in acht genomen zijn, is de kans op ongevallen namelijk verwaarloosbaar.

Maatregelen op een rij:

 • Zorg dat je als gebruiker volledig op de hoogte bent van de juiste manier waarop je met een rolsteiger werkt
 • Zorg voor een correcte opbouw van de rolsteiger volgens de gebruiksinstructies
 • Gebruik alle horizontale en diagonale schoren zodat de rolsteiger voldoende stevig is
 • Plaats op alle vier de hoeken van de rolsteiger een stabilisator
 • Beklim de rolsteiger altijd aan de binnenzijde en zorg ervoor dat je je handen vrij hebt om je goed vast te houden.
 • Gebruik een rolsteiger enkel bij goede (weers)omstandigheden (en vermijd harde wind, overmatige regen en sneeuw). Waait het hard, zet de rolsteiger dan goed vast of beter is het nog om hem af te breken.