Tips bij het oplossen van burenruzies

29 augustus 2022
TipsCadeaus voor binnen

Een luidruchtige grasmaaier op zondagmorgen in de tuin van de buurman, irriterende rook van een barbecue, blaffende huisdieren, harde muziektonen, een verbouwing: het leidt vaak tot burenruzies die onschuldig beginnen. Het is superbelangrijk dat je over de steeds groeiende ergernissen met je buren hierover tijdig praat voor dat het echt begint te escaleren. De tussenkomst van de politie is niet meteen de meest juiste oplossing. Probeer vooral te bemiddelen voor dat het helemaal uit de hand loopt. Zo heb je de mogelijkheid om beroep te doen op Rechtnet bijvoorbeeld.

Het is een publiek geheim dat nog steeds veel burenruzies de dag van vandaag voorkomen. Het beste is om op een diplomatische manier het meningsverschil op te lossen. Maar hoe begin je er aan? Deze 3 praktische tips kunnen je hierbij helpen:

1. Tracht zelf tot een oplossing te komen

Probeer met een open gesprek tot een oplossing te komen met de buren. Dit is en blijft de beste manier voor dat je andere stappen gaat ondernemen. Begripvolle diplomatie werkt immers altijd. Met een goede dialoog kunnen tal van opgehoopte ergernissen en akkefietjes worden opgelost.

2. Bekijk welke instanties kunnen helpen bemiddelen

Wanneer de bemiddelingspoging tot niets heeft geleid, kan je in een tweede fase kijken welke instanties kunnen zorgen voor verschillende probleemoplossingen. Vaak voorkomende heikele punten bij een burenruzie zijn geluidsoverlast of erfgrens problemen.

  • Geluidsoverlast

Zogenaamde contactgeluiden zijn voor veel mensen een grote struikelblok bij de buren. Denk maar op het eerste zicht aan lopen op harde vloeren of met het slaan van de deuren. Ook te luide muziek zorgt vaak voor kittelorige wrevel. Probeer eerst een gesprek aan te gaan. Soms hebben je buren het niet in de gaten dat de muziektoon te luidruchtig wordt afgespeeld.

  • Erfgrensproblemen

Heel vaak ontstaan burenconflicten door de erfgrensafscheidingen. Het grote discussiepunt is vooral de onduidelijkheid waar de erfgrens is afgebakend. Een erfafscheiding kan bijvoorbeeld een haag of schutting zijn. Om problemen te voorkomen kan je informatie inwinnen bij het Kadaster.

3. Buurtbemiddeling inschakelen voor dat je naar de politie stapt

Voor dat de situatie helemaal uit de hand dreigt te lopen, kan je best eerst nog een buurtbemiddelaar inschakelen die zich opstelt als een onafhankelijke bemiddelaar. Een buurtbemiddelaar kan je alleen maar inschakelen voor drugsoverlast, gezinsproblemen of criminele feiten. Meningsverschillen tussen huurder en verhuurder horen hier niet bij.

Meer van dit soort blogs lezen? Klik dan hier.