Wat is de aansprakelijkheidsverzekering en hoe interessant is ze?

20 september 2021
AlgemeenCadeaus voor binnen

Als mens kunnen we tijdens ons leven op verschillende momenten geconfronteerd worden met een bepaalde aansprakelijkheid. Wanneer je aansprakelijkheid in het gedrang is zal je kunnen vaststellen dat hier niet zelden behoorlijke kosten aan verbonden zijn. Voor heel wat mensen geldt dat ze graag alles in het werk willen stellen op hun financiële situatie te kunnen beschermen. Het afsluiten van een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering kan daar zeker en vast bij helpen. Wil jij graag ontdekken wat deze verzekering nu precies is en vooral in welke mate ze mogelijks interessant kan zijn? Dan is het meer dan de moeite waard om even verder te lezen!

Wat is de aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die ervoor zorgt dat je als persoon jouw aansprakelijkheid kan laten dekken. Op het ogenblik dat je aansprakelijk wordt gesteld voor een bepaalde situatie die zich voordoet zal je kunnen vaststellen dat je verzekeraar daarin tussenbeide kan komen. Dit kan een aanzienlijke zekerheid met zich meebrengen voor jouw financiële situatie. Voor menig aantal mensen geldt namelijk dat ze in hun leven op een zeker ogenblik worden geconfronteerd met een situatie die ze niet hadden zien aankomen. Dit kan in de praktijk grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie. Door het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering kan je er zeker van zijn dat zo’n situatie kan worden voorkomen.

Moet je de aansprakelijkheidsverzekering verplicht afsluiten?

Voor heel wat mensen geldt dat ze vermoeden dat de aansprakelijkheidsverzekering een bij wet verplichte verzekering is. Dat is ook niet helemaal onjuist. Er zijn inderdaad vormen van deze verzekering die wettelijk zijn verplicht. Het gaat hierbij dan concreet om de WA-verzekering die moet worden afgesloten door elke eigenaar en bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. Het gaat hierbij dus voor alle duidelijkheid niet alleen om mensen die eigenaar zijn van een auto. Ook voor een scooter, een brommer, een motor, etc. geldt dat ze wettelijke verplicht moeten worden verzekerd. Dit gezegd hebbende geldt dit niet voor de gewone aansprakelijkheidsverzekering.

Voor de gewone aansprakelijkheidsverzekering geldt dat er geen wettelijke verplichting voor bestaat. Toch kan er worden vastgesteld dat deze verzekering één van ’s werelds populairste is. Dit heeft alles te maken met het feit dat mensen ondanks het ontbreken van een verplichting toch het risico niet willen lopen om deze verzekering niet af te sluiten. Dit heeft alles te maken met het feit dat schadegevallen waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld al snel een behoorlijke impact kunnen hebben op je financiële situatie. Het mag dan ook duidelijk zijn, wil je graag jezelf op financieel vlak kunnen beschermen tegen de mogelijke gevolgen van je aansprakelijkheid? Dan is het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering zeker en vast iets wat je sterk zou moeten overwegen.

Welke schade kan een aansprakelijkheidsverzekering dekken?

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt dat ze verschillende vormen van schade kan dekken. In eerste instantie kan ze bijvoorbeeld de schade dekken wordt aangebracht aan een derde terwijl hij of zij zich op jouw eigendom bevindt. Met andere woorden, stel dat je buurman even op bezoek komt en hij valt over een uitgespannen kabel in jouw tuin, dan zal je aansprakelijkheidsverzekering tussenkomen in de aan de derde persoon aangebracht schade. Hetzelfde geldt echter ook voor de situatie waarin jij bijvoorbeeld de laptop van je buurman mag lenen en je deze onverhoopt laat vallen. Ook in dat geval zal je er op kunnen rekenen dat je afgesloten aansprakelijkheidsverzekering de schade aan de laptop van je buurman zal compenseren. Het is hiermee hoe dan ook zeer duidelijk, zeker verzekering is er één die je eigenlijk altijd verplicht moet afsluiten. Enkel en alleen op die manier kan je, je financiële situatie volledig vrijwaren van vervelende verrassingen.

Diks verzekeringen – Vergelijken, verzekeren, ontzorgen.

Hoeveel bedragen de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer mensen zich gaan verdiepen in de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering is de kans bijzonder groot dat ze toch enkele keren moeten slikken. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat dit type van verzekering doorgaans wordt afgesloten voor een waarde die niet zelden boven een miljoen euro uitkomt. Je leest het goed, in het merendeel van de gevallen is het zo dat de waarde van de schade die wordt verzekerd door een aansprakelijkheidsverzekering ergens is gelegen tussen het miljoen en het 1,25 miljoen euro. De schade mag dus hoog oplopen, je kan altijd op beide oren slapen dat je verzekering het bedrag zonder al te veel problemen zal weten in te dekken.

Bovenstaande zorgt ervoor dat veel mensen vrezen dat deze verzekering een rib uit hun lijf gaat kosten. Gelukkig is dat zeker niet het geval. Wees je er trouwens van bewust dat je altijd over de mogelijkheid beschikt om je aansprakelijkheidsverzekering te bundelen met een aantal andere verzekeringen. Door ze in een bundel of pakket af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat je zomaar nog meer kan besparen op de premie die voor deze verzekering wordt aangerekend.

Niet alleen jijzelf bent verzekerd door deze verzekering

In eerste instantie spreekt het voor zich dat jij als verzekeringnemer uiteraard bent verzekerd door het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering. Dat is echter niet alles. Het is namelijk zo dat je deze verzekering zonder probleem in één klap kan afsluiten voor je volledige gezin. Dit zorgt ervoor dat niet alleen jijzelf, maar ook je partner evenals je kinderen verzekerd kunnen zijn. Dit allemaal onder één en dezelfde polis. Ben jij bovendien iemand die regelmatig mensen over de vloer krijgt die komen logeren? Dan zal je kunnen vaststellen dat ook zij tijdens hun verblijf zijn verzekerd.

Bovenstaande is nog altijd niet alles. Als baasje van een bepaald huisdier spreekt het voor zich dat je er altijd rekening mee moet houden dat dit dier op een bepaalde manier schade kan toebrengen aan een derde persoon. Ongeacht de wijze waarop dat gebeurt zal je gelukkig zijn dat de aansprakelijkheidsverzekering hier tussenkomst in verleent. Moet je met andere woorden op een bepaald moment vaststellen dat je hond, kat of ander huisdier schade heeft berokkend aan iemand anders? Dan zal je meteen tot de conclusie komen dat je aansprakelijkheidsverzekering hier zonder probleem haar tussenkomst in zal verlenen. Ook hiervoor ben je dus verzekerd.

Ook interessant om te lezen: Thuis besparen op je printkosten