Wat te overwegen bij de aankoop van zonnepanelen

Het zelfverbruik van elektriciteit wint aan belang in het land dankzij de popularisering van zonne-energie. Dit is te danken aan de economie die het gevolg is van zelfopwekking en de schone en hernieuwbare bron. Een zonnesysteem is pas doeltreffend als de installatie van de panelen is geoptimaliseerd.

Weten hoe je de beste zonnepanelen Uden of Venray kiest, is dus van vitaal belang om de investering de moeite waard te maken. Deze apparatuur is gemaakt van een halfgeleidermateriaal, meestal silicium. Onder de uit dit element vervaardigde producten zijn er monokristallijne en polykristallijne, die in hun structuur verschillen door de vorming van kristallen.

Twee andere soorten panelen die bekender zijn, zijn amorf silicium en dunne film. Ze komen minder vaak voor, maar zijn nog steeds van toepassing. In deze tekst zullen we uitleggen wat de belangrijkste aspecten zijn die van invloed zijn op de keuze voor zonnepanelen Venray of Uden. Kijk hier eens naar!

Efficiëntie

Een efficiënt fotovoltaïsch paneel is een paneel dat meer energie kan produceren bij dezelfde zonne-inval. Elk type fotovoltaïsche module heeft een ander potentieel. Hoe meer kilowattuur per m² de apparatuur produceert, des te groter is dus het rendement.

Er zijn enkele punten die moeten worden geanalyseerd om te bepalen hoe efficiënt het systeem is. Het monokristallijn siliciumpaneel bijvoorbeeld, wordt zo genoemd omdat elke cel een ultrazuiver siliciumkristal heeft. Deze zuiverheid maakt dat dit model een zeer doeltreffende stralingsvangst heeft en dus meer energie produceert.

Monokristallijnen zijn tot 21% efficiënter dan andere types. Daarom zijn zij het meest geschikt voor projecten waarbij een zeer grote vraag naar elektriciteit bestaat, aangezien de verhouding tussen het geïnstalleerde oppervlak en de geproduceerde elektriciteit groter is.

Polykristallijne siliciumpanelen hebben in hun structuur fotovoltaïsche cellen met meervoudige kristallen, die de doorgang van stralen iets moeilijker maken door onzuiverheid, en daarom hebben ze een iets lager rendement – variërend tussen 13% en 16%.

Zowel monokristallijn als polykristallijn silicium zijn levensvatbare opties vanwege hun hoge energieomzettingsgraad en duurzaamheid. Amorf silicium daarentegen heeft een zeer hoge graad van atomaire wanorde, waardoor de stroomopwekking drastisch wordt beperkt.

Dunne films zijn in onderzoekskringen zeer populair geworden als een manier om organische polymeren te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Toch is de doeltreffendheid gering en hebben zij vooralsnog geen commerciële levensvatbaarheid.

Garantie en technische bijstand

De levensduur van een zonnepaneel is ongeveer 25 jaar met een rendement van 80%, en dit is de garantie bij het op de markt brengen. Wanneer echter regelmatige inspecties en goed onderhoud worden uitgevoerd, kan de nuttige levensduur meer dan 30 jaar bedragen.

Elk materiaal heeft zijn eigen weerstand, maar beide kristallijne modellen zijn even duurzaam. Alleen amorf silicium heeft in dit opzicht een nadeel, omdat de aantasting ervan reeds bij het eerste gebruik begint.

Zelfs met een garantie van bijna drie decennia is het noodzakelijk na te gaan of het bedrijf dat de apparatuur en de installatie levert ook technische bijstand biedt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de consument schade lijdt door eventuele fabrieks- of bedieningsfouten. In het algemeen wordt voor een periode van vijf jaar bijstand verleend voor de vervanging en het onderhoud van de apparatuur, zonder extra kosten.

Waarde en kosten/baten

Een ander aspect dat verband houdt met het kiezen van het beste zonnepaneel is de prijs ervan. Dit is een relatief hoge investering, maar de materiaalkeuzes kunnen deze investering duurder of goedkoper maken.

De monokristallijne siliciumpanelen zijn het meest efficiënt door hun zuiverheid, zoals vermeld. Maar het fabricageproces ervan is ingewikkelder en gaat gepaard met materiaalverlies, waardoor dit het duurste alternatief is.

De monokristallijne modellen worden op een eenvoudiger manier vervaardigd, zodat hun waarde veel betaalbaarder is. Aangezien de energieproductie niet aanzienlijk daalt, is de kosten-batenverhouding gunstiger dan bij het vorige model.

Categorie: Woon inspiratie.