Hoe zit het nou precies met ons riool?

Wanneer het over het riool gaat denken mensen meestal aan het gemeenschappelijk rioolsysteem waarmee hun regenwater en afvalwater wordt afgevoerd, samen met dat van alle andere mensen in de straat. Het gemeenschappelijke riool voert al dat bevuilde water naar een waterzuiveringsinstallatie, waar het wordt schoongemaakt.

Maar ook de afvoerbuizen die je woning met het gemeenschappelijke riool verbinden worden regelmatig aangeduid als riolering of riool. Door het gebruik van dezelfde benaming voor verschillende delen van het riool wordt het al snel erg verwarrend. Daarom zullen we in deze blog wat meer duidelijkheid proberen te scheppen rond het begrip riool.

Het eigen rioolstelsel

Het afvalwater dat ontstaat doordat we douchen, naar de wc gaan en onze kleren wassen gaat eerst naar ons eigen riool. Zodra het water door het afvoerputje, de gootsteen of de wc is verdwenen wordt het water weggeleid via een buizenstelsel. Laten we de buizen die binnen de muren van ons huis aanwezig zijn daarom afvoerbuizen noemen.

Via onze afvoerbuizen komt het water vervolgens uit in de rioolbuizen die in verbinding staan met het gemeenschappelijke riool. Er ontstaat regelmatig verwarring omdat mensen de rioolbuizen die door hun eigen tuin lopen verschillend benoemen. Soms worden ze afvoer, of afvoerbuizen genoemd en een andere keer wordt er gesproken over rioolbuizen of het riool. Door het gebruik van verschillende benamingen is het niet altijd even duidelijk waar mensen het nou over hebben.

Hoe hou je de verschillende delen nou gemakkelijk uit elkaar?

Wanneer we nou allemaal de volgende benamingen zouden gaan gebruiken wordt het al een stuk makkelijker om de verschillende rioolonderdelen uit elkaar te houden. Alle buizen die binnen de muren van je huis lopen noem je afvoer of afvoerleidingen/afvoerbuizen.

Op het moment dat het afvalwater het huis heeft verlaten loopt het door de rioolbuizen in je tuin. Uiteindelijk komt het wat via de rioolbuizen uit in het gemeenschappelijk riool. Als iedereen in het vervolg deze termen zou gebruiken wordt de communicatie tussen rioolspecialisten en hun klanten al een stuk minder verwarrend.

Welk deel van het riool is mijn eigen verantwoordelijkheid?

Een andere veelgestelde vraag is wie nou wanneer de verantwoordelijk draagt bij een rioolprobleem. Als het probleem zich binnen voordoet, bijvoorbeeld bij een verstopte afvoer, ben je uiteraard zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

Maar hoe zit het als er buiten een afvoerleiding verstopt raakt? Ligt de verantwoordelijk dan bij de gemeente of bij jou? En ook wanneer het riool (deels) vervangen moet worden wil je natuurlijk graag weten in hoeverre je zelf opdraait voor de kosten.

Om vast te kunnen stellen wie de verantwoordelijkheid voor het onderhoud draagt moet gekeken worden waar de erfgrens zich bevindt. Als de rioolproblemen op eigen grondgebied zijn ontstaan ligt de verantwoordelijkheid bij jou, en zul je zelf de gemaakte kosten voor de rioolservice moeten betalen. Is het probleem op grondgebied van de gemeenste ontstaan dan zullen zij met een oplossing moeten komen.